Hvad koster det

Hvad koster det at bo i boligen, når andelsbeviset er betalt og hvad er et typisk forbrug:

Foreningen har i alle årene været drevet med afdrag på sine lån, og er derfor i dag i stand til at have en lav husleje.

Der er optaget afdragsfri lån i 10 år, for at tilpasse sig Nordjyllands ejendomsmarked.
Foreningens vedtægter er ikke behæftet med mulighed for at optage lån med renteswaps og valuarvurdering.

Månedlige udgifter:
Husleje: 2000 kr.
Heraf fællesudgifter 1100 kr.

Årligt gennemsnitlig forbrug:
Elforbrug: 2574 kWh
Vandforbrug: 70 m3
Varmeforbrug (naturgas) 809 m3

Dette er et gennemsnitligt forbrug for 2 pers.

Se energimærkningen i en PDF fil - KLIK her

Fællesudgifter dækker ejendommens drift. Det vil sige administration, revision, ejendomsskat, forsikringer, løbende vedligeholdelse og hensættelser på vedligeholdelseskonto.

Forbrugene er udregnet som et gennemsnit af to familier, bestående af to personer i hver


Andelsboligforeningen Kilden | Fladbjergvej 5-57, 9900 Frederikshavn