Velkomstbrev

Vi vil gerne byde nye beboere velkommen til Andelsboligforeningen "Kilden", og vil her give lidt nyttige oplysninger.

Området består af 27 boliger. Der er en valgt bestyrelse på fem personer, som varetager dagligdagen.

Opstår nogle spørgsmål, er du altid velkommen til, at henvende dig til et af bestyrelses medlemmerne, som vil søge at hjælpe dig.

Bestyrelsen består af:
Arne Berg             Formand nr. 31
Ole schandorff      Næstformand nr. 27

Bodil Vestergaard Kasserer nr. 41
Lene Damsgaard  Sekretær nr. 47
Ann-Britt Nielsen   Bestyrelsesmedlem nr. 5

Alle beboere skal have udleveret og kende vore vedtægter.

Alle beboere skal have udleveret og kende vor husorden. Husdyrs reglement skal overholdes.

Indvendig vedligeholdelse:
Påhviler beboeren.

Udvendig vedligeholdelse:.
Der er pligt til at holde sin parcel ryddelig og rengjort.
Øvrige reparationer/vedligeholdelse aftales med bestyrelsen.

Snerydning:
Der vil i tilfælde af megen sne blive ryddet af M. Pape, rekvireres af bestyrelsen.
Beboerne skal dog selv rydde, så post og renovation kan komme frem.
Beboeren er selv ansvarlig for, at der bliver saltet eller gruset.

Fælles:
Alle beboerne forventes at deltage i vedligeholdelsen af fællesarealerne ved 3 årlige (2-3 timer) arbejdsdage. Datoerne fastlægges og udmeldes hvert år i god tid i et nyhedsbrev.
Der er lavet aftale med en anlægsgartner om klipning af fælles græs og hæk i sommerhalvåret.

Fællesskur:
I skuret kan lånes følgende: Trillebør, haveredskaber, stige, m.m.
Alle bestyrelsesmedlemmer har nøgle til skuret.
Vi har en flagstang, og flagregler er følgende:
Alle kan låne flaget. Henvend dig blot til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Varmeanlæg:
Boligerne er opvarmet af gasfyr og vedligeholdelsen afholdes af foreningen. Husk at kontrollere vandstand.
Vedligeholdelsesaftale med Kvissel VVS – Carsten Christensen – tlf. nr. 98 48 45 39
 
Parkering:
Boliger med egen parkeringsplads skal benytte denne.

Forsikring:
Ejendommen er forsikret hos Tryg, og skulle der være spørgsmål, må du henvende dig til bestyrelsen.

Med venlig

Bestyrelsen for Andelsboligforeningen "Kilden"


 

Andelsboligforeningen Kilden | Fladbjergvej 5-57, 9900 Frederikshavn